16º AUTOCROSS CARBALLO 2023

Publicado: 2 junio, 2023 - 4:58 pm

AUTORIZADOS A TOMALA SAIDA pdf


Clasificacións CLASE I

(ata 1600 cc)

ADESTRAMENTOS OFICIAISpdf

1ª SERIE Apdf

2ª SERIE Bpdf

COMBINADA 1ª + 2ª CLASIFICATORIA pdf

FINAL PROVISIONAL pdf

FINAL OFICIAL pdf

Clasificacións CLASE V

(CARCROSS JUNIOR)

ADESTRAMENTOS OFICIAISpdf

1ª SERIE Apdf

2ª SERIE Bpdf

COMBINADA 1ª + 2ª CLASIFICATORIA pdf

FINAL PROVISIONAL pdf

FINAL OFICIALpdf

Clasificacións CLASE II

(mais 1600 cc)

ADESTRAMENTOS OFICIAISpdf

1ª SERIE Apdf

1ª SERIE Bpdf

CLASIFICACIÓN 1ª  CLASIFICATORIApdf

2ª SERIE Apdf

2ª SERIE Bpdf

CLASIFICACIÓN 2ª  CLASIFICATORIApdf

COMBINADA 1ª+2ª CLASIFICATORIApdf

FINAL PROVISIONALpdf

FINAL OFICIALpdf

Clasificacións CLASE III

(CARCROSS)

ADESTRAMENTOS OFICIAISpdf

1ª SERIE Apdf

1ª SERIE Bpdf

CLASIFICACIÓN 1ª  CLASIFICATORIApdf

2ª SERIE Apdf

2ª SERIE Bpdf

CLASIFICACIÓN 2ª  CLASIFICATORIApdf

COMBINADA 1ª+2ª CLASIFICATORIApdf

CLASIFICACIÓN FINAL Bpdf

FINAL PROVISIONALpdf

FINAL OFICIALpdf